شیشه بین کابینتی طرح سنگ

استفاده از شیشه بین کابینتی با طرح سنگ مرمر یکی از روش های رایج برای قرار دادن شیشه بین کابینتی طرح سنگ، استفاده از کاشی های معرق است. با انتخاب قطعات کوچک شیشه و سنگ، طراحان می توانند الگوها و طرح های پیچیده ای ایجاد کنند که جذابیت بصری را به فضا می بخشد. این… ادامه خواندن شیشه بین کابینتی طرح سنگ