نحوه تست کیفیت شیشه رنگی

تست کیقیت شیشه رنگی

کیفیت شیشه رنگی در دو تست برای تست کیفیت شیشه رنگی توسط مشتری یکی از تست های مهم تست اب جوش می باشد که در این روش تایل نمونه شیشه رنگی را به مدت ۳۰ تا۴۵ دقیقه داخل اب جوش گذاشته بعد از مدت تایین شده تایل ها را از اب جوش خارج نمایید و… ادامه خواندن نحوه تست کیفیت شیشه رنگی